Mjesto održavanja

Osmi hrvatski geografski kongres održat će se u Malinskoj (u hotelu Malin), dok će terenski dio Kongresa obuhvatiti niz destinacija na otoku Krku. 

Odluka da mjesto održavanja osmog nacionalnog geografskog kongresa bude jedan od hrvatskih otoka, odnosno otok Krk, potaknuta je nepovoljnim procesima koji se odvijaju na hrvatskim otocima te se time nastoji potaknuti interes geografa da svoja istraživanja usmjere i na taj dio Hrvatske, ali i da u široj javnosti ukažu na suvremene procese koji su, unatoč povoljnim turističkim kretanjima, većinom nepovoljni kada je riječ o demogeografskim i drugim prostornim procesima, kao i da predlože svoje rješenja.

Na izazove s kojima se suočavamo, ne samo na otocima, već i u suvremenom svijetu uopće, geografi moraju predlagati svoja rješenja i to ne samo s akademskog aspekta, već i s aspekta rješenja koja geografska istraživanja nude za određene probleme prirodne i društvene sredine.

Ta će se istraživanja i rješenja koja ona predlažu održavati u temama izlaganja sudionika kongresa.


Kongresna dvorana osmog geografskog kongresa u Malinskoj: