Obrazac za prijavu

Za sve koji se prijavljuju s podneskom, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga na 8.hgk@geog.pmf.hr:

Za sve koji se prijavljuju bez podneska, prijavite se ovdje: